გალაკტიონი


 თითქოს მხრებს ესხას ბრწყინვალე ჩოხა; 

დღეთა ულმობელ სასაფლაოსთან,

ჩვენი მღელვარე ოქროს ეპოქა

ჰქმნის სულ სხვა ახალ ვეფხისტყაოსანს.

განთიადისას ალნაღვივები

კრთომა-კანკალით და მისალმებით

ფერებს ყაზბეგზე სწერენ სხივები

მარადიული ოქროს კალმებით.