გალაკტიონი

აი რა მზის სიზმარიააი, რა მზის სიზმარია - 

აირევი ივერია...

აი დროშა, აშორდია,

ჰაერების სიბერეა.