გალაკტიონი

"გულო ოცნებას მალავ"

"გულო ოცნებას მალავ ,
ცაო,ლურჯდება ზოლი.
ვაჟი: -დაიცა,ქალავ?
ქალი: -დაგიბრმა თოლი?
შორით ბრუნდება წყალი,
ნისლი იცრება მთაში,
-არა,-ჩურჩულებს ქალი.
-კარგი!-ამშვიდებს ვაჟი.
გულო ოცნებას მალავ,
ცაო,ლურჯდება ზოლი,
ისევ: -დაიცა ქალავ!
ისევ: -დაგიბრმა თოლი!"

თუნდა წაიყვა ჯოგი,
კიდენ დამრჩება მრავალ,
ბროლ–ღიკილასაც მოგი,
როცა ქალაქში ჩავალ.