გალაქტიონი 

"ი.ა"


ქალაქში მტვერში წაიქცა ბავშვი,
ნუკრის თვალებით,თმით ,მიმოზებით
და მწუხარების მალე ნიავში
მოფრინდნენ ლურჯი ანგელოზები.

შეშლილი სახით კიოდა ქუჩა
შორს კი მზე დარჩა და მშობლის კერა
მზეზე ჰყვაოდა სოფლად ალუჩა
და გაისმოდა დების სიმღერა...