ლადო ასათიანი

ძველად აქ ჯარებს უხმობდნენ

დაფთაფითა და ბუკითა,
ახლა ყაყაჩო შემომხვდა
ლამაზი ქალისშუქითა.

შემომხვდა, შემომანათა,
ჩინჩლები შემომაყარა,
ალუჩა-ტყემლის შემოსვლა
და გაზაფხული მახარა...

უცხო კაცად რომ შემიცნო,
შერცხვა და თავი დახარა;
შერცხვა და თავი დახარა,
სიწითლემ გადაუარა,
ალბათ, იმაზე ფიკრობდა,
მოვეწონე თუ არა?!