დემეტრე მეფე (1125-1156)

ღვთისმშობელისანი

ღვთისმშობელი და ყოვლად პატიოსანი

დედა, ქალწული შუენიერი შროშანი,

მას ახარებდა ანგელოზი ფრთოსანი:
შენგან იშუების მეფე გვირგვინოსანი
და მას ჰმონებდეს მეფე მრავალყმოსანი.შენ ხარ ვენახი ახლად აღყუავებული,

მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნელი, სამოთხით გამოსული,
ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული
და თავით თვისით მზე ხარ განბრწყინებული!