ოთარ ჭილაძე 


"რაც დასახარჯი არსებობს ვხარჯავ”

კითხულობს ავტორი